1800-9090-8089
help@borntogive.com

Administrator

Schema Terapi

Schema Terapi er en terapiform, der kan ændre de uhensigtsmæssige mønstre, som er opstået under opvækst og ungdom.  Det er en videreudvikling af den kognitive terapi suppleret med elementer oplevelsesorienteret og tilknytning samt opmærksomhed på den terapeutiske proces fra psykodynamisk terapi .

Begrebet Schema Terapi er videreudviklet fra det kognitive begreb schemata, der har at gøre med grundlæggende  antagelser og livsmønstre:  En slag ”landminer” som gentager sig og fanger en igen og igen og igen.

Når noget i en situation minder om svære ting fra opvækst/ungdom, kan disse livsfælder (schemaer) bliver aktiveret. Så sætter de en i et mode, hvor man ikke har alle sine sunde sider eller sit sunde overblik fuldt til rådighed.  Et mode er en slags tilstand – en væren – der påvirker, hvad i situationen, der fanger ens opmærksomhed og hvordan man forstår det, og dermed hvordan man føler og handler: Altså ens totale væren lige her og nu.

Der er beskrevet 18 forskellige schemaer (“landminer”) og en række specifikke modes, som schemaerne kan udløse.

  • Terapien arbejder med at afdække typiske kritiske situationer, hvor personen lander i uhensigtsmæssige/problematiske eller ubehagelige følelser og handlinger.
  • Så afklares det hvilken modus, det udløser hos personen.
  • Og hvilke schemaer, der er aktiviteret af situatinen og som har startet modus
  • Og endelig hvad under opvækst/ungdom (indlæringshistorie), der har dannet schemaerne og modus
  • Til sidst ser fællesnævner mellem den kritiske situation og indlæringshistorien – hvormed sammenhængene og de udløsende stimuli til den dysfunktionelle reaktion (schemaer og modi) bliver afklaret.
Read more

Kognitiv Supervision

Kognitiv Psykiatrisk Privatklinik tilbyder supervision og træning i kognitiv adfærdsterapi. For yderligere information kontakt venligst klinikken.

Read more