1800-9090-8089
help@borntogive.com

Frontpage Menu

Schema Terapi

Schema Terapi er en terapiform, der kan ændre de uhensigtsmæssige mønstre, som er opstået under opvækst og ungdom.  Det er en videreudvikling af den kognitive terapi suppleret med elementer oplevelsesorienteret og tilknytning samt opmærksomhed på den terapeutiske proces fra psykodynamisk terapi .

Begrebet Schema Terapi er videreudviklet fra det kognitive begreb schemata, der har at gøre med grundlæggende  antagelser og livsmønstre:  En slag ”landminer” som gentager sig og fanger en igen og igen og igen.

Når noget i en situation minder om svære ting fra opvækst/ungdom, kan disse livsfælder (schemaer) bliver aktiveret. Så sætter de en i et mode, hvor man ikke har alle sine sunde sider eller sit sunde overblik fuldt til rådighed.  Et mode er en slags tilstand – en væren – der påvirker, hvad i situationen, der fanger ens opmærksomhed og hvordan man forstår det, og dermed hvordan man føler og handler: Altså ens totale væren lige her og nu.

Der er beskrevet 18 forskellige schemaer (“landminer”) og en række specifikke modes, som schemaerne kan udløse.

  • Terapien arbejder med at afdække typiske kritiske situationer, hvor personen lander i uhensigtsmæssige/problematiske eller ubehagelige følelser og handlinger.
  • Så afklares det hvilken modus, det udløser hos personen.
  • Og hvilke schemaer, der er aktiviteret af situatinen og som har startet modus
  • Og endelig hvad under opvækst/ungdom (indlæringshistorie), der har dannet schemaerne og modus
  • Til sidst ser fællesnævner mellem den kritiske situation og indlæringshistorien – hvormed sammenhængene og de udløsende stimuli til den dysfunktionelle reaktion (schemaer og modi) bliver afklaret.
Read more

Kognitiv Supervision

Kognitiv Psykiatrisk Privatklinik tilbyder supervision og træning i kognitiv adfærdsterapi. For yderligere information kontakt venligst klinikken.

Read more

Uddannelse og Kurser

Gruppe Schematerapi med Joan Farrell og Ida Shaw

 

Schema Therapy Denmark ApS. afholder:

Standard certification workshop:

10., 11., 12., 14. marts 2014 kl 9.00 – 16.30

Pris: 8.800 kr.

Advanced certification workshop – Modul 1:

15. marts 2014 kl. 9.00 – 16.30

Pris: 2.200 kr.

Deltagere:

Max. 40 psykologer, læger i psykiatrien, certificerede psykoterapeuter og op til 25% med anden fagrelevant uddannelse.

Sted:

Regus, Langebrogade 5, 1411 København K.

Yderligere undervisning:

Hvis du ønsker at gennemføre undervisnings-programmet, der er en forudsætning for standard certificering i gruppe schema terapi,  indebærer det, at du også skal gennemføre 20 timers supervision.

Denne supervision varetages af Susanne Vind, der igen får supervision på supervisionen af Ida Shaw.

Gruppe Schema Terapi er fantastisk anvendelig og virksom til mennesker med dybere problemer eller personlighedsforstyrrelser.

Terapien er ret anderledes end den individuelle schema terapi og kan noget andet. De 2 terapi former supplerer hinanden.

Joan Farrell og Ida Shaw er blændende begavede, kompetente og levende terapeuter og undervisere.

Det er en stor glæde, at det er lykkedes at få dem til Danmark.

Programkoordinering og ledelse:

Susanne Vind, speciallæge i psykiatri.

Internationalt certificeret schema terapeut på avanceret niveau, internationalt certificeret gruppe schema terapeut på avanceret niveau, samt internationalt godkendt schema terapi supervisor og –uddanner.

 

Read more