Schema terapi er en terapiform, der kan ændre de uhensigtsmæssige mønstre, som er opstået under opvækst og ungdom. Det er en videreudvikling af den kognitive terapi suppleret med elementer af oplevelsesorienteret psykoterapi og tilknytning, samt opmærksomhed på den terapeutiske proces fra psykodynamisk terapi.

Begrebet schema er videreudviklet fra det kognitive begreb schemata, der har at gøre med grundlæggende antagelser og livsmønstre.

Schemaer er en slags “landmine”, der i det enkelte menneske udløser en særlig ”væren” eller mode, som gentager sig og fanger mennesket igen og igen og igen i en negativ nedadgående spiral.
En mode er en slags tilstand – en væren – der påvirker, hvad i situationen, der fanger ens opmærksomhed og hvordan man forstår det, og dermed hvordan man føler og handler: Altså ens totale væren lige her og nu.

Når noget i en situation minder om svære oplevelser fra opvækst/ungdom, kan disse livsfælder /schemaer blive aktiveret.Så sætter de gang i en mode, hvor man ikke har alle sine sunde sider eller sit sunde overblik fuldt til rådighed.

Schematerapi er en integrerende terapi, dvs. terapien kan bibringe varig udvikling og forandring af dysfunktionelle væremåder til i stedet at være sundere, stærkere og tage bedre vare på sig selv i det hele taget.