Schematerapi er en terapiform, der kan ændre de uhensigtsmæssige mønstre, som er opstået under opvækst og ungdom.

Begrebet schematerapi har sin oprindelse i det kognitive begreb schemata, der har at gøre med grundlæggende antagelser og livsmønstre:  En slags ”livsfælder” eller schemaer som gentager sig og fanger én igen og igen og igen.

Schemaer oversætter ligheder i nuværende situationer med tidligere erfaringer og skaber dermed en forvrængning i den konkrete situation.

Med schematerapi skabes en dybdegående forandring af de dynamikker der forstyrrer ens opfattelse og måde at forvalte forskellige livssituationer.

Effekten af schematerapi er en bedre kontakt til ens basale behov i forhold til konkrete situationer og en mere naturlig og konstruktiv måde at håndtere disse situationer på.